Næring og offentlig

 

 

HGN elektro kan levere alle typer elektroarbeid relatert til offentlig og næringsliv. Vi har erfaring ra offentlige bygg, institusjoner, næringsbygg, industri, og hoteller.

Prosjektering

Vi kan prosjektere alle elektroniske anlegg som inngår i dagens komplekse og moderne bygg.

Brannalarm

HGN innehar nødvendige autorisasjoner og sertifiseringer for prosjektering, installasjon og service av brannalarmanlegg.

Nød- og ledesystemer

HGN kan prosjektere og levere sentraliserte og desentraliserte nød- og ledesystemer.

EKOM

Vi har sertifiseringer til å installere og utføre service på alle EKOM-nett, herunder telefonanlegg, portelefoner, datanettverk og fibernett

 

 

Internkontroll

Jfr. Internkontrollforskriften kreves det at alle norske bedrifter har et fungerende internkontrollsystem, som ivaretar elsikkerheten i sine lokaler.

HGN kan utføre periodisk kontroll tilpasset bedriftens behov, eller bistå med å kartlegge og systematisere bedriftens IK-EL system.

Termografering

Termografering kan avdekke svakheter og farlige momenter i eldre anlegg. Vi kan utføre kontroll av både nye og eksisterende anlegg. Slik kontroll vil være med å underbygge god driftssikkerhet og forutsigbarhet for det elektriske anlegget.

Rammeavtaler

Vi tilbyr skreddersydde rammeavtaler til små og store kunder. Gjennom en fast rammeavtale sikrer du en trygg og forutsigbar forvaltning og service av ditt bygg og anlegg.