Thon Flex

Karl Johans gate 16

For Flyt Entreprenør AS har vi tatt del i totalrenovering av Karl Johans Gate 16, hvor Stormgård AS / Olav Thon Gruppen er byggherre.

HGN har levert komplett elektroinstallasjon inkludert spredenett for tele/data, brannalarmanlegg, nød- og ledelys, belysning og elkraft. Det er også levert komplett ny hovedtavle.

Da det er flere leietakere i bygget har arbeidet vært planlagt og utført med hensyn til øvrige leietakere og daglig drift. I den forbindelse er det også levert provisorisk brannalarmanlegg for å ivareta brannsikkerheten under renoveringsarbeidet.

I etterkant av prosjektet er det gjennomført store ombygginger og opprydding i gårdens mange ulike brannalarmanlegg. Gjennom en strukturert prosess er flere eldre brannsentraler utfaset og innlemmet i et nytt og komplett brannalarmanlegg.

Prosjektet:  Thon Flex – Karl Johans Gate 16

Prosjektår: 2018

Varighet: 12 måneder

Omfang / størrelse:

Kunde: Flyt Entreprenør AS

Byggherre: Stormgård AS

Prosjektleder i HGN: Geir Amlien

Foto: Niklas Hart, Flyt Entreprenør

Har du et spennende prosjekt på gang, og ønsker å arbeide med oss?