Brand Factory

Professor Birkelandsvei 27B

For B.W. Bygg AS har vi tatt del i totalrenovering av nye lokaler i Professor Birkelandsvei 27B, hvor Aaberge Eiendom AS er byggherre. Lokalene strekker seg over 4 etasjer, og er tilpasset for utleie til Brand Factory.

HGN har levert komplett elektroinstallasjon inkludert spredenett for tele/data, endringer av brannalarmanlegg, nød- og ledelys, belysning, og elkraft.

Brand Factory arbeider med reklame og dekor/foliering av biler og annet materiell. Kunden har derfor stilt høyt krav til belysning i produksjonshall.

Da det er flere leietakere i bygget har arbeidet vært planlagt og utført med hensyn til øvrige leietakere og daglig drift. Prosjektet er samkjørt med renovering av flere lokaler for ytterligere leietakere i de berørte etasjene. I den forbindelse har det vært et krevende prosjekt med logistikk og samkjøring for å påvirke byggets daglige drift og bruk i minst mulig grad.

 

Prosjektet:  Brand Factory – Professor Birkelandsvei 27B

Prosjektår: 2019

Varighet: 6 måneder

Omfang / størrelse:

Kunde: Flyt Entreprenør AS

Byggherre: Aaberge Eiendom AS

Prosjektleder i HGN: Nad Andersen

Foto: Halvor Gudim

Har du et spennende prosjekt på gang, og ønsker å arbeide med oss?